torsdag 4 december 2008

hej och hå, here we go

Att göra-lista:

1) Överklaga vårdbidrag
2) Kräva kortidsboende
3) Kräva IBT eller Son-Rise
4) Komma på hur ha tid till IBT eller Son-Rise
5) Kräva ledsagare eller avlösarservice
6) fortsättning följer

*slipar stridsyxan*

Inga kommentarer: